Haasteita työyhteisössä? Välineitä ristiriitatilanteiden käsittelyyn koulutuspäivässä 27.10.2017 klo 9.00-16.00

FinTA ry järjestää yhdessä transaktioanalyytikko, sovittelija Eleonore Lind´n kanssa workshopin perjantaina
27.10.2017 klo 9.00 – 16.00, os. Bulevardi 16 B, 2.krs, Helsinki:

A day of TA techniques when working with conflict management and mediation in the work place

Haasteita työyhteisössä?

Tule saamaan välineitä konfliktien käsittelyyn transaktioanalyysin ja sovittelun näkökulmista kansainvälisesti tunnetulta kokeneelta kouluttajalta.

Kouluttaja Eleonore Lind on transaktioanalyytikko ja sovittelija Ruotsista. Hän on ollut suunnittelemassa Ruotsin sovittelijakoulutusta, kirjoittanut aiheesta ja on median käyttämä sovittelun asiantuntija. Euroopan tasolla hän on toiminut sovittelun ja transaktioanalyysin asiantuntijaorganisaatioissa.

Koulutus sopii hyvin erilaisissa organisaatioissa työskenteleville, johtajille, esimiehille, coacheille, työnohjaajille, sovittelijoille – sekä kaikille asiasta kiinnostuneille!

Koulutuskielenä englanti, tulkkaus suomeksi.
Koulutuksen hinta on 170€, FinTA:n jäsenet 150€ .
Ilmoittautumiset 6.10.17 mennessä:  finta.yhdistys@gmail.com.
TERVETULOA!

Lataa koulutuksen esite pdf-muodossa: FinTA workshop 2017.

Eleonore kertoo aiheesta seuraavaa:

Conflicts at work are a common reason for work not being done as it should and effectiveness being lowered. Studies in Sweden show that we might loose as much as 12 – 15 hours per week per individual because of conflicts. That is a lowered productivity by 38% due to conflicts and psychological ill health at work, a staggering number.

Many times when being asked to mediate at work I hear the phrase, the conflict sits in the walls, meaning that conflicts cannot be solved , nor can anybody do anything about them. I don’t agree! Conflicts are started by individuals and maintained by individuals because of the pay-off they give – to some! So looking at conflicts at work from the perspective of ego states, communication and game analysis can be useful.

I will combine the basic principles of mediation as a method with transactional analysis theory and practice to present some useful ways with dealing with conflict in the workplace.

The day will be a mixture of theory and practical exercises to illustrate the use of models.

Eleonore Lind

Eleonore Lind PTSTA-p, mediator and transactional analysis (TA) psychotherapist. She is one of the owners of Scandinavian Institute for Transactional Analysis in Gothenburg, Sweden (www.transaktionsanalys.nu), a training institute for psychotherapy in TA.

She has a private clinic and offer therapy, coaching, supervision and training in TA. She also mediates in community, family, organisational, neighborhood and peer mediation, as well as teach mediation.

Eleonore started training in TA in the UK in 1994 where she lived for 28  years. In 1998 she moved back to her native Sweden and started working with TA and Mediation within different fields.

Between 2004-2008 she worked at the National Counsel for Crime Prevention in Sweden on the governments commission for Victim Offender Mediation, VOM and Restorative Justice. There she designed and implemented training in VOM nationally. She has also run various projects on Restorative Justice, for example Dialogue and Mediation after serious Crime. She has participated in many programs on television as an expert mediator, for example Grannfejden (The Peacemakers in 2016-2007). During this period she was on the board of European Forum for Restorative Justice working from Belgium on supporting the implementation of RJ in Europe. When she finished there in 2014 she begun her engagement in EATA, European Association for Transactional Analysis where she is a board member.

”TA masennuksen hoidossa” koulutuspäivä 7.10.2017

TA Instituutti järjestää yhdessä ruotsalaisen transaktioanalyytikko Eleonore Lind’n kanssa TA koulutuksen Helsingissä
lauantaina 7.10.2017 klo 9.00-16.00 teemana:

”TA menetelmät masennuksen hoidossa”.

 

Ilmoittautuminen 25.9.2017 mennessä: info@transaktioanalyysi.fi, puh. 0505623080.

Lue lisää: http://www.transaktioanalyysi.fi/news/16/59/TA-masennuksen-hoidossa-koulutuspaeivae-7-10-2017

Koulutus on englanninkielinen, tulkkaus suomeksi.

 

TA 101 johdantokurssi 22.-23.9.2017

TA Instituutti järjestää seuraavan transaktioanalyysin johdantokurssin 22.9.-23.9.2017,
perjantai – lauantai klo 9.00 – 16.30 

Paikka: TA Instituutti, Mannerheimintie 40 A 17  00100 Helsinki.

 

Kouluttaja: Ritva Piiroinen, transaktioanalyytikko PTSTA-p, psykoterapeutti, YTM

Kurssi soveltuu hyvin erilaisissa ihmissuhdeammateissa toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla, kasvatuksen ja koulutuksen piirissä sekä johtamisen ja organisaatio konsultoinnin kanssa työskenteleville. Voit osallistua kurssille myös kehittääksesi itseäsi, ilman ammatillisia tavoitteita.

Ilmoittautuminen 8.9.2017 mennessä: info@transaktioanalyysi.fi, p. 0505623080.
Lue lisää: TA 101 kurssi.

 

TA alakoulun yleisopetuksessa – 4.5.2017 klo 17.30-19.30

chalk-1551566_640

Tervetuloa FinTA ry:n järjestämään TA-iltaan 4.5.2017 klo 17.30-19.30:
                                   TA alakoulun yleisopetuksessa

Transaktioanalyysia tavallisen yleisluokan toiminnassa ja arjessa luokanopettajan näkökulmasta esittelemässä KM luokanopettaja, TA-opiskelija Anu Matara.

Paikka: Annankatu 29 A, 5.krs, Helsinki
Ilmoittautuminen: anu.matara@edu.hel.fi

Yleisopetuksessa alaluokkien haasteet, työn paineet ja lasten levottomuus sekä pahoinvointi ovat monien opettajien kokemusten mukaan lisääntyneet. TA filosofia opettajatyön taustalla näyttäytyy oman itsen ja oppilaan tasapuolisena arvostuksena, auttaa jaksamaan työssä sekä tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia.
TA-illan aikana käydään läpi mm. opettajan omien minätilojen tunnistamista sekä keskustellaan siitä, miten minätilojen tietoinen käyttäminen vaikuttaa luokan haltuunottoon sekä kontaktin luomiseen ja ylläpitämiseen. TA:n menetelmät auttavat  haastavissa tilanteissa niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Illan aikana pohditaan myös opettajan roolia ryhmänjohtajana TA:n näkökulmasta sekä pureudutaan siihen, kuinka säilyttää työrauha luokassa ilman rankaisuun perustuvaa kulttuuria.

Kaikki tervetuloa – myös ilman aiempaa TA:n tuntemusta!

Transaktioanalyyttisen ryhmä- ja yksilöpsykoterapian vertailua masennuksen ja ahdistuksen hoidossa

Artikkeli TA Instituutin kotisivuilta: www.transaktioanalyysi.fi

Kuva: Susan NYC (Flickr)
Kuva: Susan NYC (Flickr)

”Transaktioanalyyttisen yksilö- ja ryhmäpsykoterapian tulokset vastaavat masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa kognitiivis-behavioraalisen terapian tuottamia tuloksia.”

Iso-Britanniassa tehdään tällä hetkellä paljon tutkimusta transaktioanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuudesta. Transactional Analysis Journal (TAJ) esittelee yhden näistä tutkimuksista viimeisimmässä numerossaan (Transactional Analysis Journal January 2016 vol. 46 no. 1 63-74).

Tutkijat ja psykologit Bijana van Rijn ja Clara Wild vertailivat transaktioanalyyttisen yksilöpsykoterapian ja transaktioanalyyttisen ryhmäpsykoterapian tulosten eroja (Comparison of Transactional Analysis Group and Individual Psychotherapy in the Treatment of Depression and Anxiety Routine Outcomes Evaluation in Community Clinics). He tutkivat erityisesti näiden terapiamuotojen vaikutusta masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Tutkimus toteutettiin kahdella julkisen puolen klinikalla Iso-Britanniassa.

Ryhmäterapia on ollut osa transaktioanalyysia aina siitä alkaen, kun Eric Berne sen aloitti (1961, 1966). Transaktioanalyysin piirissä on kautta vuosien jatkettu ryhmäterapian painottamista psykoterapeuttien koulutuksessa ja sertifioinnissa. Iso-Britanniassa ryhmäterapia on nyt lisäämässä suosiotaan hoitomuotona erityisesti julkisen terveydenhuollon puolella johtuen rajallisista resursseista.

Aiemmat tutkimusarviot transaktioanalyyttisesta ryhmäpsykoterapiasta ovat osoittaneet, että TA on tehokas hoitomuoto sekä psykiatrisissa laitoshoito ohjelmissa potilaille, joilla on persoonallisuushäiriöitä (Thunnissen, Duivenvoorden, & Trijsburg, 2001) että terapeuttisissa addiktioiden hoitoon keskittyvissä yhteisöissä (Ohlsson, 2002).

Transaktioanalyysin vaikuttavuutta on tutkittu myös yksilöpsykoterapioissa masennuksen, ahdistuneisuuden ja yleisen huonovointisuuden ja hädän hoidossa (Widdowson, 2012a, 2012b) ja (van Rijn & Wild, 2013; van Rijn, Wild, & Dumitru, 2014; van Rijn, Wild, Fowlie, Sills, & van Beekum, 2011). Nämä hoitotulosten arvioinnit osoittavat, että transaktioanalyyttinen psykoterapia on ahdistuneisuuden ja masennuksen hoidon vaikuttavuudessa samaa luokkaa, kuin kognitiivis-behavioraaliset terapiat. (Glover et al., 2010).

Tutkimuksen tulokset

Tulokset osoittivat oireiden laajaa vähenemistä sekä masentuneisuuden että ahdistuneisuuden kohdalla. Ryhmä- ja yksilöpsykoterapian välillä ei ollut suurta eroa terapian pituudessa, vaikutuksessa ja sen tuomassa muutoksessa. Tutkijat totesivat tulosten osoittavan, että transaktioanalyyttinen psykoterapia on hyvä hoitovaihtoehto kohtalaisen ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden hoidossa joko yksilö- tai ryhmäpsykoterapiana.

Tässä tutkimuksessa transaktioanalyyttinen yksilöterapia tuotti hieman paremmat tulokset ja erityisesti masennuksen hoidossa ja transaktioanalyyttinen ryhmäterapia hieman paremmat tulokset ahdistuneisuuden hoidossa.

Tutkijoiden esittämät johtopäätökset

Tutkijat esittävät, että transaktioanalyysi yksilö- tai ryhmäterapiana tuottaa hyviä tuloksia asiakkaiden kohtalaisen masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden hoidossa ja että tulokset vastaavat kognitiivis-behavioraalisen terapian tuottamia tuloksia vastaavien häiriöiden hoidossa Iso-Britannian terveydenhoidossa.

Tutkimus ei todennut oleellista eroa transaktioanalyyttisen ryhmä- tai yksilöpsykoterapian tuloksissa.

Tutkimuksen tekijät:
Biljana van Rijn, DPsych, Kouluttava ja Työnohjaava Transaktioanalyytikko (psykoterapia), TA tutor, yksityisvastaanotolla ja Metanoia Instituutissa työskentelevä psykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän vastaa Metanoia Institutissa tiedekunnan soveltavasta tutkimuksesta ja kliinisestä harjoittelusta. Hän on kehittänyt tutkimus klinikan ja on mukana monissa psykoterapia tutkimus projekteissa.
Hänet tavoittaa: Metanoia Institute, 13 North Common Rd., London W13 2QB, United Kingdom; email:biljana.vanrijn@metanoia.ac.uk.

Ciara Wild, MSc oikeuslääketieteen psykologi, kliinisten ja tutkimuspalveluiden koordinaattori Metanoia Instituutissa. Hän on osallistunut useisiin tutkimusprojekteihin soveltavan tutkimuksen tiedekunnassa. Hänet tavoittaa: Flat 7 Woodbridge House, 145 Mornington Rd., Leytonstone, London E11 3DZ, United Kingdom; email: ciara.wild@metanoia.ac.uk.

Artikkelin kirjoittaja: Ritva Piiroinen, transaktioanalyytikko PTSTA-P, psykoterapeutti, YTM. 

Lähteet:
Berne E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. New York, NY: Grove Press.

Berne E. (1966). Principles of group treatment. New York, NY: Oxford University Press.

Ohlsson T. (2002). Effects of transactional analysis psychotherapy in therapeutic community treatment of drug addicts. Transactional Analysis Journal, 32, 153–177

Thunnissen M., Duivenvoorden H. J., Trijsburg R. W. (2001). Experiences of patients after shortterm inpatient transactional analysis psychotherapy. Transactional Analysis Journal, 31, 122–128.
Transactional Analysis Journal January 2016 vol. 46 no. 1 63-74

van Rijn B., Wild C. (2013). Humanistic and integrative therapies for anxiety and depression: Practice-based evaluation of transactional analysis, gestalt, and integrative psychotherapies and person-centered counseling. Transactional Analysis Journal, 43, 150–163.

van Rijn B., Wild C., Dumitru A. (2014). Challenges to developing routine outcomes evaluation in different practice settings and cultures: A naturalistic enquiry in Spain and the UK. International Journal of Transactional Analysis Research [Online], 5(2), 28–34.

van Rijn B., Wild C., Fowlie H., Sills C., van Beekum S. (2011). Impact of transactional analysis psychotherapy training on self awareness and ability for contact. International Journal of Transactional Analysis Research [Online], 2(1), 16–24.

Widdowson M. (2012a). TA treatment of depression—A hermeneutic single-case efficacy design study—“Denise.” International Journal of Transactional Analysis Research [Online], 3(2), 3–14.