TULOSSA: SYKSYN TA-teemaillat 2021 online!

Tervetuloa mukaan vaihtamaan ajatuksia TA:n peruskäsitteistä hallituksen porukan kanssa Teamssissa! Kevään illoissa keskustelu pulppuili iloisesti mm. minätilojen ja sivelyiden peruskäsitteiden ympärillä. Teemoja ei ole vielä lyöty lukkoon, toiveita otetaan vastaan! Jos haluat mukaan, lähetä sähköpostia sihteerille mai.peltoniemi@gmail.com, saat osallistumislinkin.

11.10.2021 klo 18:30-20:00

15.11.2021 klo 18:30-20:00

TA-teemaillat online keväällä 2021!

TULOSSA: TA-teemaillat 2021 online!

Tervetuloa mukaan vaihtamaan ajatuksia TA:n peruskäsitteistä hallituksen porukan kanssa Teamssissa! Ensimmäisessä teemana minätilat, muut teemat valitaan osallistujien kiinnostusten mukaan. Jos haluat mukaan, lähetä sähköpostia sihteerille mai.peltoniemi@gmail.com, saat osallistumislinkin.

16.2.2021 klo 18:30-20:00 – teemana minätilat

16.3.2020 klo 18:30-20:00

19.4.2020 klo 18:30-20:00

 

TA-ilta 10.12.18: TA terapeuttisessa yhteisöhoidossa

Tervetuloa TA-iltaan 10.12.2018 klo 18.00-20.00 : TA yhteisöhoidossa.

Transaktioanalyysia  terapeuttisen hoitoyhteisön toiminnassa ja arjessa esittelemässä yhteisövalmentaja Mai Peltoniemi sekä yhteisön oppilaat.

Kalliola Oy:n Kuvernöörintien asumisyhteisö on terapeuttinen yhteisöhoito päihdekuntoutujille. Hoidon tavoitteena on elämäntavan ja identiteetin muutos sekä päihteettömän elämäntavan oppiminen. Yhteisön jäseniä kutsutaan oppilaaksi.  Yhteisön terapeuttisena viitekehyksenä käytetään transaktioanalyysia.  TA filosofia elää yhteisön arvoissa ja TA:n tutut  termit kuuluvat oleellisena osana yhteisön kulttuuriin ja kieleen.

Paikka: Kuvernöörintie  11 , 00840 Helsinki

Ilmoittautuminen: mai.peltoniemi@gmail.com

Oviraha: 10e

TA-ilta 10.9.18: TA haastavien ihmisen kohtaamisessa

FinTA ry järjestää 10.9.2018 klo 18:00- 20:00:

Tervetuloa TA-iltaan ”TA haastavien ihmisen kohtaamisessa” TA-illan alustajana Ritva Piiroinen (Transaktioanalyytikko CTA-P, PTSTA-P).

Paikka: Mannerheimintie 40 A 17, 00100 Helsinki

Oviraha 10e.

Ilmoittautumiset FinTAn sihteerille: mai.peltoniemi@gmail.com