TA-ilta 10.12.18: TA terapeuttisessa yhteisöhoidossa

Tervetuloa TA-iltaan 10.12.2018 klo 18.00-20.00 : TA yhteisöhoidossa.

Transaktioanalyysia  terapeuttisen hoitoyhteisön toiminnassa ja arjessa esittelemässä yhteisövalmentaja Mai Peltoniemi sekä yhteisön oppilaat.

Kalliola Oy:n Kuvernöörintien asumisyhteisö on terapeuttinen yhteisöhoito päihdekuntoutujille. Hoidon tavoitteena on elämäntavan ja identiteetin muutos sekä päihteettömän elämäntavan oppiminen. Yhteisön jäseniä kutsutaan oppilaaksi.  Yhteisön terapeuttisena viitekehyksenä käytetään transaktioanalyysia.  TA filosofia elää yhteisön arvoissa ja TA:n tutut  termit kuuluvat oleellisena osana yhteisön kulttuuriin ja kieleen.

Paikka: Kuvernöörintie  11 , 00840 Helsinki

Ilmoittautuminen: mai.peltoniemi@gmail.com

Oviraha: 10e