Transaktioanalyyttisen ryhmä- ja yksilöpsykoterapian vertailua masennuksen ja ahdistuksen hoidossa

Artikkeli TA Instituutin kotisivuilta: www.transaktioanalyysi.fi

Kuva: Susan NYC (Flickr)
Kuva: Susan NYC (Flickr)

”Transaktioanalyyttisen yksilö- ja ryhmäpsykoterapian tulokset vastaavat masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa kognitiivis-behavioraalisen terapian tuottamia tuloksia.”

Iso-Britanniassa tehdään tällä hetkellä paljon tutkimusta transaktioanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuudesta. Transactional Analysis Journal (TAJ) esittelee yhden näistä tutkimuksista viimeisimmässä numerossaan (Transactional Analysis Journal January 2016 vol. 46 no. 1 63-74).

Tutkijat ja psykologit Bijana van Rijn ja Clara Wild vertailivat transaktioanalyyttisen yksilöpsykoterapian ja transaktioanalyyttisen ryhmäpsykoterapian tulosten eroja (Comparison of Transactional Analysis Group and Individual Psychotherapy in the Treatment of Depression and Anxiety Routine Outcomes Evaluation in Community Clinics). He tutkivat erityisesti näiden terapiamuotojen vaikutusta masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Tutkimus toteutettiin kahdella julkisen puolen klinikalla Iso-Britanniassa.

Ryhmäterapia on ollut osa transaktioanalyysia aina siitä alkaen, kun Eric Berne sen aloitti (1961, 1966). Transaktioanalyysin piirissä on kautta vuosien jatkettu ryhmäterapian painottamista psykoterapeuttien koulutuksessa ja sertifioinnissa. Iso-Britanniassa ryhmäterapia on nyt lisäämässä suosiotaan hoitomuotona erityisesti julkisen terveydenhuollon puolella johtuen rajallisista resursseista.

Aiemmat tutkimusarviot transaktioanalyyttisesta ryhmäpsykoterapiasta ovat osoittaneet, että TA on tehokas hoitomuoto sekä psykiatrisissa laitoshoito ohjelmissa potilaille, joilla on persoonallisuushäiriöitä (Thunnissen, Duivenvoorden, & Trijsburg, 2001) että terapeuttisissa addiktioiden hoitoon keskittyvissä yhteisöissä (Ohlsson, 2002).

Transaktioanalyysin vaikuttavuutta on tutkittu myös yksilöpsykoterapioissa masennuksen, ahdistuneisuuden ja yleisen huonovointisuuden ja hädän hoidossa (Widdowson, 2012a, 2012b) ja (van Rijn & Wild, 2013; van Rijn, Wild, & Dumitru, 2014; van Rijn, Wild, Fowlie, Sills, & van Beekum, 2011). Nämä hoitotulosten arvioinnit osoittavat, että transaktioanalyyttinen psykoterapia on ahdistuneisuuden ja masennuksen hoidon vaikuttavuudessa samaa luokkaa, kuin kognitiivis-behavioraaliset terapiat. (Glover et al., 2010).

Tutkimuksen tulokset

Tulokset osoittivat oireiden laajaa vähenemistä sekä masentuneisuuden että ahdistuneisuuden kohdalla. Ryhmä- ja yksilöpsykoterapian välillä ei ollut suurta eroa terapian pituudessa, vaikutuksessa ja sen tuomassa muutoksessa. Tutkijat totesivat tulosten osoittavan, että transaktioanalyyttinen psykoterapia on hyvä hoitovaihtoehto kohtalaisen ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden hoidossa joko yksilö- tai ryhmäpsykoterapiana.

Tässä tutkimuksessa transaktioanalyyttinen yksilöterapia tuotti hieman paremmat tulokset ja erityisesti masennuksen hoidossa ja transaktioanalyyttinen ryhmäterapia hieman paremmat tulokset ahdistuneisuuden hoidossa.

Tutkijoiden esittämät johtopäätökset

Tutkijat esittävät, että transaktioanalyysi yksilö- tai ryhmäterapiana tuottaa hyviä tuloksia asiakkaiden kohtalaisen masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden hoidossa ja että tulokset vastaavat kognitiivis-behavioraalisen terapian tuottamia tuloksia vastaavien häiriöiden hoidossa Iso-Britannian terveydenhoidossa.

Tutkimus ei todennut oleellista eroa transaktioanalyyttisen ryhmä- tai yksilöpsykoterapian tuloksissa.

Tutkimuksen tekijät:
Biljana van Rijn, DPsych, Kouluttava ja Työnohjaava Transaktioanalyytikko (psykoterapia), TA tutor, yksityisvastaanotolla ja Metanoia Instituutissa työskentelevä psykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän vastaa Metanoia Institutissa tiedekunnan soveltavasta tutkimuksesta ja kliinisestä harjoittelusta. Hän on kehittänyt tutkimus klinikan ja on mukana monissa psykoterapia tutkimus projekteissa.
Hänet tavoittaa: Metanoia Institute, 13 North Common Rd., London W13 2QB, United Kingdom; email:biljana.vanrijn@metanoia.ac.uk.

Ciara Wild, MSc oikeuslääketieteen psykologi, kliinisten ja tutkimuspalveluiden koordinaattori Metanoia Instituutissa. Hän on osallistunut useisiin tutkimusprojekteihin soveltavan tutkimuksen tiedekunnassa. Hänet tavoittaa: Flat 7 Woodbridge House, 145 Mornington Rd., Leytonstone, London E11 3DZ, United Kingdom; email: ciara.wild@metanoia.ac.uk.

Artikkelin kirjoittaja: Ritva Piiroinen, transaktioanalyytikko PTSTA-P, psykoterapeutti, YTM. 

Lähteet:
Berne E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. New York, NY: Grove Press.

Berne E. (1966). Principles of group treatment. New York, NY: Oxford University Press.

Ohlsson T. (2002). Effects of transactional analysis psychotherapy in therapeutic community treatment of drug addicts. Transactional Analysis Journal, 32, 153–177

Thunnissen M., Duivenvoorden H. J., Trijsburg R. W. (2001). Experiences of patients after shortterm inpatient transactional analysis psychotherapy. Transactional Analysis Journal, 31, 122–128.
Transactional Analysis Journal January 2016 vol. 46 no. 1 63-74

van Rijn B., Wild C. (2013). Humanistic and integrative therapies for anxiety and depression: Practice-based evaluation of transactional analysis, gestalt, and integrative psychotherapies and person-centered counseling. Transactional Analysis Journal, 43, 150–163.

van Rijn B., Wild C., Dumitru A. (2014). Challenges to developing routine outcomes evaluation in different practice settings and cultures: A naturalistic enquiry in Spain and the UK. International Journal of Transactional Analysis Research [Online], 5(2), 28–34.

van Rijn B., Wild C., Fowlie H., Sills C., van Beekum S. (2011). Impact of transactional analysis psychotherapy training on self awareness and ability for contact. International Journal of Transactional Analysis Research [Online], 2(1), 16–24.

Widdowson M. (2012a). TA treatment of depression—A hermeneutic single-case efficacy design study—“Denise.” International Journal of Transactional Analysis Research [Online], 3(2), 3–14.