TA-tiistait kaksi kertaa kuukaudessa

Kuva: Rosa Dik 009 (Flickr)
Kuva: Rosa Dik 009 (Flickr)

UKATA eli Iso-Britannian TA-yhdistys aloitti niin sanotut TA-tiistait 14.1.2014 haastattelemalla Mark Widdowsonia. Mark on transaktioanalyytikko, TSTA-P, psykoterapeutti ja tutkija Glasgow’sta. Illan aihe oli TA: An Evidence-Based Therapy by 2020.

TA-tiistait ovat kaikille avoimia verkkoseminaareja. UKATA järjesti TA-tiistain nyt siis ensimmäistä kertaa. Välillä lähetyksessä oli vielä teknisiä ongelmia, kun ruutuun tuli vain Markin pysähtynyt kuva, mutta ääni kuului hyvin. Seuraavalla kerralla homma toimii jo varmasti hyvin.

Osallistujia oli nyt 140, ympäri maailmaa. Ruudussa oli samaan aikaan ”chatti”, jossa vaihdeltiin kuulumisia, kommentoitiin Markia ja esitettiin kysymyksiä. Ilmassa oli kihisevää innostuneisuutta ja hyvää tuulta. Oli hauskaa olla osa tätä kansainvälistä maailmanlaajuista TA:sta innostuneiden joukkoa.

Mark Widdowson on kirjoittanut kirjan Transactional Analysis: 100 Key Points and Techniques (2009), ja hän on tehnyt niin sanottua evidence-based -tutkimusta eli tieteelliseen näyttöön perustuvaa tutkimusta transaktioanalyysin käytöstä depression ja ahdistuneisuuden hoidossa. Hän on käyttänyt niin sanottua ”The Hermeneutic Single-Case Efficacy Design”-tutkimusmenetelmää (HSCED, Elliott 2002). Mark väitteli aiheesta tohtoriksi 2013.

Tutkimusta TA:sta

Markin tutkimukseen oli ilmoittautunut mukaan joukko TA-terapeuttteja, joiden asiakkaiden hoitoprosessia tutkittiin. Asiakkailta kysyttiin muun muassa, mikä oli hyödyllistä heidän terapiassaan ja miten se oli hyödyllistä. Terapiaprosessia seurattiin viikko viikolta. Tutkimuksen tulos oli, että TA toimii ja varsin nopeasti. Hoitoaika tässä tutkimuksessa oli 16 viikkoa. Tämä on terapian standardipituus psykoterapian tutkimuksessa.

Tässä tutkimuksessa puolet tutkituista sai helpotusta elämäänsä. Muutoksia, joita ihmiset kokivat, olivat muiden muassa itsetietoisuuden lisääntyminen, parantuneet ihmissuhteet, toiveikkuuden lisääntyminen ja problemaattisten ajattelu- tai tunnemallien huomaaminen. Asiakkaat oppivat helposti käyttämään transaktioanalyysia. He käyttivät sitä muun muassa voimaantumisen (self empowerment) välineenä.

Terapeutille TA oli joustava menetelmä – terapeutti kykeni sovittamaan terapian siihen kohtaan, missä asiakas oli prosessissaan: esimerkiksi nykytilaan, menneisyyteen, tunteisiin, ajattelu–tunne–käyttäytymismalleihin. Tutkimuksessa todettiin myös, että asiakkaan valmistelu terapiaan vaikutti tulokseen positiivisesti. Tällä tarkoitettiin terapeutin ja asiakkaan roolien kuvaamista ja TA-käsitteiden kertomista. Todettiin myös, että TA-terapia toimii parhaiten, kun se on kokemusperäistä, kun asiakas ja terapeutti toimivat yhteistyössä ja asiakas saa kokemuksen tästä suhteesta.

Tutustu verkossa

Mark on raportoinut tutkimustapauksia TA:n tieteellisessä julkaisussa IJTAR (International Journal of Transactional Analysis Research). Kirjautumalla lehteen saat kaikki artikkelit kokonaan luettavaksesi ilmaiseksi.

Haastattelussa Mark rohkaisi transaktioanalyytikoita tutkimaan työtään ja lupautui auttamaan ja olemaan tukena tutkimuksesta kiinnostuneille. Hän myös kannusti vapaasti kopioimaan käyttämäänsä menetelmää, koska TA:n tulevaisuudelle on tärkeää saada tieteellistä tutkimusta, joka todistaa sen vaikuttavuuden menetelmänä. Muutamassa vuodessa olisi mahdollista saada tieteellisesti todistettua TA:n vaikuttavuus. Mark piti mahdollisena, että vuoteen 2020 mennessä TA on niin sanottu evidence-based-psykoterapiamenetelmä.

Mark on kehittänyt myös terapiamanuaalia depression hoitoon TA:n avulla. Se on vapaasti hankittavissa, kunhan se on julkaistu. Markin voit nähdä myös tästä Youtube-videosta, joka on tehty viime kesänä. Huomaa, että se ei ole siis tämän TA-tiistain videointi.

TA-illat jatkuvat tulevaisuudessa

UKATA aikoo järjestää TA-tiistai-iltoja kaksi kertaa kuukaudessa. Kun ilmoittautuu tarpeeksi aikaisin, pääsee osallistumaan ilmaiseksi. Illoista on mahdollista tilata myös maksulliset nauhoitukset. Kirjautumisohjeet tulevat sähköpostiisi ilmoittauduttuasi. Tilaisuudet alkavat klo 21.00 meidän aikaamme (klo 19.00 Englannissa).

Seuraava TA-tiistai järjestetään 28.1.2014 klo 21.00. Vieraana on Frances Townsend ja aiheena TA in Short Term Primary Care Work. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.

Ilmoitamme jatkossa FinTAn Facebook-sivuilla heti, kun saamme UKATA:lta tiedon seuraavasta illasta. Seuraa sii sivua!

Tuli myös mieleeni, että tämä UKATAn TA-tiistai oli kuin meidän TA-iltamme FinTAssa. Meillä ne vain ovat livenä – eivät netissä.

Ritva Piiroinen, transaktioanalyytikko CTA-P