Uusi kirja peleistä ilmestynyt: Psykologiska Spel utifrån transaktionsanalys

Ruotsiksi on ilmestynyt uusi kirja psykologisista peleistä!

Kirjan nimi on “Psykologiska Spel utifrån transaktionsanalys”. Antologian on toimittanut Lasse Åhnby, kirjoittajina on SITAn (Scandinavian Institute for Transactional Analysis) jäseniä sekä Ruotsista että Suomesta. Yhdistyksemme jäsen Benny Uhlenius on yksi kirjan kirjoittajista.

Kirjaa voi tilata Benny Uhleniukselta. Hinta on 35 €.
Tilausosoite: benny.uhlenius@pikaposti.fi

Kirjasta on lisätietoja täällä ja täällä

Kirjan arvio Västra Nyland -lehden sivuilla